Konfiguracja konta pocztowego w programie pocztowym

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące konfigurowania poczty w najpopularniejszych programach pocztowych.

Aby skonfigurować jakiegokolwiek klienta pocztowego potrzebne będą następujące informacje:

 • adres e-mail, który chcesz skonfigurować
 • hasło do tej skrzynki
 • adres serwera pocztowego - znajdziesz go w panelu administracji serwera - powinna być to sama końcówka (bez nazwy Twojego konta), czyli tak jak w poniższym przykładzie będzie to h4.i-host.pl:

1. W głównym oknie programu należy kliknąć w prawym górnym rogu ikonę Menu. A Następnie zakładkę Opcje i Konfiguracja kont.

2. Następnie w nowym oknie Operacje i Dodaj konfigurację konta pocztowego….

3. W oknie konfiguracji konta wpisujemy dane dostępowe do konta pocztowego. Więcej informacji na temat tworzenia kont pocztowych i obsługi poczty znajdziesz w artykule o tworzeniu konta pocztowego

Uzupełnij:

 1. Informacje o użytkowniku,
 2. Kliknij Konfiguracja zaawansowana

4. Wyświetli się okno zaawansowanych opcji konfiguracji, w którym uzupełnij następujące informacje:

 1. Informacje o użytkowniku,
 2. Ustawienia zaawansowane
 3. Następnie kliknij na Gotowe

5. Program połączy się z serwerem. Powinna wyświetlić się informacja o certyfikacje bezpieczeństwa. Należy kliknąć na Pobierz certyfikat, a następnie Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa. Warto zaznaczyć Zachowaj ten wyjątek na stałe (po lewej stronie u dołu informacji).

Ostrzeżenie o certyfikacie nie jest błędem ani próbą oszustwa. Certyfikat bezpieczeństwa SSL jest podpisany dla i-host.pl, a nie pod Twoją nazwę domeny. Stąd informacja o rozbieżności nazw serwerów.

6. Teraz program powinien wyświetlić nam swoją stronę główną (poniżej). Konto jest już dodane. Jeśli otrzymasz jeszcze jakieś informacje o certyfikatach - pobierz je i zainstaluj jak we wcześniejszym punkcie.

1. W głównym oknie programu należy kliknąć Plik

2. Następnie Dodaj konto.

3. W kolejnym oknie zaznaczamy Internetowa poczta e-mail i klikamy Dalej.

4. W następnym oknie zaznaczamy Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów i klikamy Dalej.

5. W oknie dodawania konta wpisujemy dane dostępowe do konta pocztowego. Więcej informacji na temat tworzenia kont pocztowych i obsługi poczty znajdziesz w artykule o tworzeniu konta pocztowego

Uzupełnij:

 1. Informacje o użytkowniku,
 2. Zaznacz Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła
 3. Kliknij Więcej ustawień…

6. W oknie dodatkowych ustawień kliknij zakładkę Zaawansowane i uzupełnij dane serwera poczty. Uzupełnij porty IMAP i SMTP oraz nie zapomnij zaznaczyć SSL. Kliknij OK.

7. Outlook połączy się z serwerem i wyświetli informację o certyfikacie.

Ostrzeżenie o certyfikacie nie jest błędem ani próbą oszustwa. Certyfikat bezpieczeństwa SSL jest podpisany dla i-host.pl, a nie pod Twoją nazwę domeny. Stąd informacja o rozbieżności nazw serwerów.

8. Aby zainstalowac certyfikat kliknij na Wyświetl certyfikat…

9. a następnie Zainstaluj certyfikat…

10. Po zainstalowaniu certyfikatu otrzymasz informację.

11. Teraz Outlook sprawdzi połączenie. Jeśli oba testy Logowanie i Wysłanie wiadomości testowej przebiegną prawidłowo. Zobaczysz to w raporcie zadania (poniżej). Kliknij Zamknij.

12. W lewej części menu głównego znajdziesz swoją skrzynkę pocztową.

Po uruchomieniu Microsoft Outlook (w niektórych wersjach) możliwe jest, że wyświetli się poniższa informacja.

Ostrzeżenie o certyfikacie nie jest błędem ani próbą oszustwa. Certyfikat bezpieczeństwa SSL jest podpisany dla i-host.pl, a nie pod Twoją nazwę domeny. Stąd informacja o rozbieżności nazw serwerów. Niestety firma Microsoft nie udostępniła pełnego wsparcia dla certyfikatów zewnętrznych pomimo ich instalacji w systemie. Jest to problem dotykający wielu użytkowników, ale niestety zignorowany. Są trzy typy rozwiązań.

 1. Przy uruchamianiu Outlook należy kliknąć „Tak”. W dalszych etapach program będzie funkcjonował prawidłowo.
 2. Oficjalne Microsoft: Instalacja automatycznego akceptowania informacji. Osobny program Outlook Certyficate Accepter dostępny do pobrania z Supportu Microsoft.
 3. Wyłączenie SSL (niezalecane).