Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
pl:rejestracja_domen:rejestracja_domen [2020/06/23 17:04]
marta
pl:rejestracja_domen:rejestracja_domen [2020/06/23 17:23] (aktualna)
marta
Linia 47: Linia 47:
 Aby zmienić właściciela domeny zarejestrowanej u nas należy dokonać cesji tej domeny. Aby zmienić właściciela domeny zarejestrowanej u nas należy dokonać cesji tej domeny.
 \\ \\
-**1.** Strona zrzekająca uzyskuje kod cesji w panelu [[https://​www.i-host.pl/​dns.html]] ​Domeny > poprzez zaznaczenie nazwy domeny oraz wysłanie kodu na odpowiedni adres email. Kod powinien zostać przekazany stronie przejmującej. \\+**1.** Strona zrzekająca uzyskuje kod cesji w panelu [[https://​www.i-host.pl/​dns.html]] ​//Domeny >// poprzez zaznaczenie nazwy domeny oraz wysłanie kodu na odpowiedni adres email. Kod powinien zostać przekazany stronie przejmującej. \\
 {{ :​pl:​rejestracja_domen:​kod_cesji.png?​direct |}} \\ {{ :​pl:​rejestracja_domen:​kod_cesji.png?​direct |}} \\
-**2.**Strona przejmująca w panelu [[https://​www.i-host.pl/​dns.html]] w sekcji Domeny > Cesje domen > Rozpocznij nowy > podaje nazwę domeny oraz kod cesji. \\+**2.**Strona przejmująca w panelu [[https://​www.i-host.pl/​dns.html]] w sekcji ​//Domeny > Cesje domen > Rozpocznij nowy >// podaje nazwę domeny oraz kod cesji. \\
 {{ :​pl:​rejestracja_domen:​cesja.png?​direct |}} {{ :​pl:​rejestracja_domen:​cesja.png?​direct |}}
-**3.**Po wciśnięciu przycisku Wyślij do obu stron cesji wysyłane są emaile zawierające linki pozwalające na potwierdzenie cesji. \\+**3.**Po wciśnięciu przycisku ​//Wyślij// do obu stron cesji wysyłane są emaile zawierające linki pozwalające na potwierdzenie cesji. \\
 **4.**Po potwierdzeniu przez obie strony cesja jest automatycznie wykonywana. \\ **4.**Po potwierdzeniu przez obie strony cesja jest automatycznie wykonywana. \\
-**5.**W panelu [[https://​www.i-host.pl/​dns.html]] w sekcji Domeny > Cesje domen > w dowolnej chwili można zweryfikować status cesji oraz dokonać jej anulowania. \\+**5.**W panelu [[https://​www.i-host.pl/​dns.html]] w sekcji ​//Domeny > Cesje domen >// w dowolnej chwili można zweryfikować status cesji oraz dokonać jej anulowania. \\
 **6.**W przypadku braku potwierdzenia przez którąś ze stron po upływie 14 dni cesja zostanie anulowana. W przypadku konieczności ponownego rozpoczęcia procedury cesji należy ponownie wygenerować kod cesji. **6.**W przypadku braku potwierdzenia przez którąś ze stron po upływie 14 dni cesja zostanie anulowana. W przypadku konieczności ponownego rozpoczęcia procedury cesji należy ponownie wygenerować kod cesji.
 +
 +???Jak zamówić certyfikat SSL?
 +**1.**Zaloguj się do panelu [[https://​www.i-host.pl/​dns.html]] i w sekcji //​Certyfikaty SSL >// kliknij Zamów Certyfikat \\
 +**2.**Wypełnij formularz. Jeśli nie posiadasz plików CSR i PKEY wybierz z listy //Wygeneruj CSR i PKEY// \\
 +{{ :​pl:​rejestracja_domen:​csr.png?​direct |}} \\
 +**3.**Upewnij się, że posiadasz w danej domenie skrzynkę pocztową o nazwie admin, administrator,​ hostmaster, postmaster, root lub webmaster (czyli np. admin@mojadomena.pl) i w polu //email z potwierdzeniem//​ wybierz ten adres email \\
 +{{ :​pl:​rejestracja_domen:​certyfikat_email.png?​direct |}} \\
 +**4.** Po złożeniu zamówienia na Twój adres email zostanie wysłana faktura proforma za zamówioną usługę oraz pliki CSR i PKEY \\
 +**5.** Po zaksięgowaniu wpłaty na adres email podany w polu //email z potwierdzeniem//​ zostanie wysłana wiadomość z linkiem do strony, gdzie należy wkleić kod weryfikujący zawarty również w tej wiadomości. \\
 +**6.** Po dokonaniu weryfikacji certyfikat zostanie przesłany w wiadomości email.