Konfiguracja konta pocztowego w programie pocztowym

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące konfigurowania poczty w najpopularniejszych programach pocztowych.

Aby skonfigurować jakiegokolwiek klienta pocztowego potrzebne będą następujące informacje:

 • adres e-mail, który chcesz skonfigurować
 • hasło do tej skrzynki
 • adres serwera pocztowego - znajdziesz go w panelu administracji serwera - powinna być to sama końcówka (bez nazwy Twojego konta), czyli tak jak w poniższym przykładzie będzie to h4.i-host.pl:

1. W głównym oknie programu należy kliknąć w prawym górnym rogu ikonę Menu. A Następnie zakładkę Opcje i Konfiguracja kont.

2. Następnie w nowym oknie Operacje i Dodaj konfigurację konta pocztowego….

3. W oknie konfiguracji konta wpisujemy dane dostępowe do konta pocztowego. Więcej informacji na temat tworzenia kont pocztowych i obsługi poczty znajdziesz w artykule o tworzeniu konta pocztowego

Uzupełnij:

 1. Informacje o użytkowniku,
 2. Kliknij Konfiguracja zaawansowana lub Konfiguruj ręcznie (w zależności od wersji programu)

4. Wyświetli się okno zaawansowanych opcji konfiguracji, w którym uzupełnij następujące informacje:

 1. Informacje o użytkowniku,
 2. Ustawienia zaawansowane
 3. Następnie kliknij na Gotowe

5. Program połączy się z serwerem i powinien wyświetlić nam swoją stronę główną (poniżej). Konto jest już dodane.

1. W głównym oknie programu należy kliknąć Plik

2. Następnie Dodaj konto.

3. W kolejnym oknie zaznaczamy Internetowa poczta e-mail i klikamy Dalej.

4. W następnym oknie zaznaczamy Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów i klikamy Dalej.

5. W oknie dodawania konta wpisujemy dane dostępowe do konta pocztowego. Więcej informacji na temat tworzenia kont pocztowych i obsługi poczty znajdziesz w artykule o tworzeniu konta pocztowego

Uzupełnij:

 1. Informacje o użytkowniku,
 2. Zaznacz Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła
 3. Kliknij Więcej ustawień…

6. W oknie dodatkowych ustawień kliknij zakładkę Zaawansowane i uzupełnij dane serwera poczty. Uzupełnij porty IMAP i SMTP oraz nie zapomnij zaznaczyć SSL. Kliknij OK.

7. Outlook połączy się z serwerem i wyświetli informację o certyfikacie.

Ostrzeżenie o certyfikacie nie jest błędem ani próbą oszustwa. Certyfikat bezpieczeństwa SSL jest podpisany dla i-host.pl, a nie pod Twoją nazwę domeny. Stąd informacja o rozbieżności nazw serwerów.

8. Aby zainstalowac certyfikat kliknij na Wyświetl certyfikat…

9. a następnie Zainstaluj certyfikat…

10. Po zainstalowaniu certyfikatu otrzymasz informację.

11. Teraz Outlook sprawdzi połączenie. Jeśli oba testy Logowanie i Wysłanie wiadomości testowej przebiegną prawidłowo. Zobaczysz to w raporcie zadania (poniżej). Kliknij Zamknij.

12. W lewej części menu głównego znajdziesz swoją skrzynkę pocztową.

Po uruchomieniu Microsoft Outlook (w niektórych wersjach) możliwe jest, że wyświetli się poniższa informacja.

Ostrzeżenie o certyfikacie nie jest błędem ani próbą oszustwa. Certyfikat bezpieczeństwa SSL jest podpisany dla i-host.pl, a nie pod Twoją nazwę domeny. Stąd informacja o rozbieżności nazw serwerów. Niestety firma Microsoft nie udostępniła pełnego wsparcia dla certyfikatów zewnętrznych pomimo ich instalacji w systemie. Jest to problem dotykający wielu użytkowników, ale niestety zignorowany. Są trzy typy rozwiązań.

 1. Przy uruchamianiu Outlook należy kliknąć „Tak”. W dalszych etapach program będzie funkcjonował prawidłowo.
 2. Oficjalne Microsoft: Instalacja automatycznego akceptowania informacji. Osobny program Outlook Certyficate Accepter dostępny do pobrania z Supportu Microsoft.
 3. Wyłączenie SSL (niezalecane).

1. W górnym oknie programu należy kliknąć Plik

2. Następnie Dodaj konto 3. W kolejnym oknie wpisujemy swój adres e-mail, rozwijamy Opcje zaawansowane i zaznaczamy opcje Pozwól mi ręcznie skonfigurować moje konto i klikamy Połącz. 4. W kolejnym oknie wybieramy IMAP 5. W oknie Ustawienia konta IMAP uzupełnij: W sekcji Poczta przychodząca:

 • w polu serwer wpisz końcówkę adresu swojego serwera (bez nazwy serwera)
 • w polu port wpisz 993
 • w polu metoda szyfrowania wpisz SSL/TLS
 • Zaznacz opcję wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

W sekcji Poczta wychodząca:

 • w polu serwer wpisz końcówkę adresu swojego serwera (bez nazwy serwera)
 • w polu port wpisz 465
 • w polu metoda szyfrowania wpisz SSL/TLS
 • Zaznacz opcję wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

Po uzupełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk dalej. 6. W kolejnym oknie wpisujemy hasło do poczty kliknij przycisk Połącz. 7. Na końcu pojawi się komunikat Pomyślnie dodano konto

1. Po otwarciu aplikacji kliknij w przycisk Dodaj konto

2. Wprowadź swój adres e-mail i kliknij Kontynuuj

3. Wybierz typ konta IMAP

4. Wyświetlą się opcje konfiguracji poczty (gdyby nie były widoczne wszystkie opcje, w lewym dolnym rogu kliknij w przycisk ustawienia zaawansowane)

 • nazwa wyświetlana – wpisz wedle uznania
 • nazwa hosta IMAP- wpisz końcówkę adresu swojego serwera (bez nazwy serwera), a następnie po „:” wpisz 993 np. h4.i-host.pl:993
 • nazwa użytkownika IMAP – wpisz swój adres e-mail
 • hasło IMAP - wpisz hasło do Twojej poczty
 • nazwa hosta SMTP- wpisz końcówkę adresu swojego serwera (bez nazwy serwera), a następnie po „:” wpisz 465 np. h4.i-host.pl:465
 • nazwa użytkownika SMTP - wpisz swój adres e-mail
 • hasło SMTP – wpisz hasło do Twojej poczty

Po uzupełnieniu wszystkich pól wciśnij przycisk potwierdzenia w prawym górnym rogu ekranu

5. Ukaże się okno w napisem Trwa próba zalogowania. Jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane ukaże się zalogowana poczta.

1. Po otwarciu aplikacji kliknij w miniaturkę awatara w prawym górnym rogu.

2. Kliknij Dodaj kolejne konto

3. Wybierz: Konfiguracja konta e-mail / Inne

4. Wprowadź adres swojej skrzynki pocztowej i w lewym dolnym rogu wybierz konfiguracja ręczna

5. Wybierz typ konta pocztowego (zalecamy IMAP)

6. Wprowadź hasło do swojej skrzynki

7. Wprowadź adres serwera poczty przychodzącej (hx.i-host.pl - gdzie x jest numerem serwera)

8. Wprowadź adres serwera poczty wychodzącej (hx.i-host.pl - gdzie x jest numerem serwera - jak powyżej) oraz zaznacz opcję wymagaj logowania

9. Następnie wybierz jak często Twoja skrzynka ma się synchronizować i gotowe!

Kliknij w „Hasła i konta

Kliknij w „Dodaj konto

Kliknij w „Dodaj konto mail

Następnie wybierz opcję „Inne

Podaj dane konfiguracyjne:

 • Nazwę - np. imię i nazwisko
 • Email - Twój adres e-mail
 • Hasło - hasło do Twojej skrzynki e-mail
 • Ewentualny opis konta

Kliknij „Dalej”, pojawi się okienko do wpisania serwerów pocztowych.

Wybierz IMAP

Jako serwer poczty przychodzącej wpisz:

 • Nazwa hosta - czyli serwer, na którym jest uruchomiona Twoja usługa (na przykład może to być „h10.i-host.pl”)
 • Użytkownik - czyli Twój adres e-mail (w naszym przypadku „andrzej@twojadomena.pl”)
 • Hasło - hasło do Twojej skrzynki, które wpisywałeś już wcześniej

W serwerze poczty wychodzącej należy ponowić to co wpisałeś wcześniej w serwerze poczty przychodzącej.

Ekosystem Apple jest specyficzny i czasem tak wpisana konfiguracja może nie zadziałać automatycznie. Wtedy po wpisaniu w Nazwie hosta wybranego dla nas serwera należy dopisać po dwukropku odpowiedni dla nas port. Są to kolejno:

Dla poczty przychodzącej:

Typ Zwykły Szyfrowany
IMAP 143 993
POP3 110 995

oraz dla poczty wychodzącej:

Typ Zwykły Szyfrowany
SMTP 587 465

Dla przykładu będzie to dla poczty przychodzącej h10.i-host.pl:993 oraz dla poczty wychodzącej h10.i-host.pl:465

Kliknij „Dalej”

Wybierz „Mail” i Kliknij „Zachowaj”. Gratulacje! Właśnie skonfigurowałeś konto e-mail w systemie Apple.