FQDN, czyli W Pełni Kwalifikowana Nazwa Domenowa (ang. Fully Qualified Domain Name), to unikalne określenie pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie hosta w strukturze drzewa domenowego. Jest to kluczowy element w sieci internetowej, służący do kontroli i organizacji wszelkich zasobów sieciowych. W pełni kwalifikowana nazwa domenowa składa się z dwóch głównych części – nazwy hosta oraz nazwy domeny.

Struktura FQDN

FQDN jest hierarchicznie zorganizowany i składa się z kilku segmentów, zwanych etykietami. Każda etykieta to zestaw znaków alfanumerycznych oraz kresek łączących te znaki. Etykiety oddzielone są od siebie kropkami, co ułatwia czytelność i interpretację adresu. Na przykład FQDN www.example.pl zawiera trzy etykiety - "www", "example" i "pl".

Nazwa hosta

Pierwsza część FQDN to nazwa hosta - etykieta znajdująca się najbardziej na lewo w pełni kwalifikowanej nazwie domenowej. W powyższym przykładzie nazwą hosta jest "www". Jest to istotne, gdyż różne hosty pod tą samą domeną mogą oferować różne usługi lub zasoby sieciowe. Nazwy hostów są wykorzystywane w przestrzeni nazw DNS (ang. Domain Name System) do mapowania nazw na odpowiednie adresy IP.

kreacja-www-1200x320jpg-1687173855_m

Nazwa domeny

Druga część FQDN to nazwa domeny, czyli pozostałe etykiety z wyjątkiem najbardziej lewej. W powyższym przykładzie nazwą domeny jest "example.pl". Nazwy domen są kontrolowane przez organizacje zarządzające domenami internetowymi, jak na przykład NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) w przypadku polskich domen. Najwyższy Poziom Domeny (ang. Top-Level Domain, TLD) to ostatnia etykieta po prawej stronie FQDN. Polskie TLD to ".pl". Budowanie strony internetowej  nie musi być wcale skomplikowane.

Rola FQDN w sieci internetowej

W Pełni Kwalifikowane Nazwy Domenowe odgrywają kluczową rolę w komunikacji sieciowej oraz w procesach uwierzytelniania i autoryzacji. W przypadku stron internetowych, FQDN są wykorzystywane przez przeglądarki internetowe do identyfikacji serwerów WWW i nawiązywania połączenia z nimi.

Zbudujemy Ci stronę. Sprawdź jak»

Ponadto, FQDN są istotne również w kontekście poczty elektronicznej – serwery pocztowe posiadają własne FQDN, które umożliwiają ich identyfikację oraz wymianę wiadomości e-mail między różnymi domenami.

FQDN a DNS

System DNS (Domain Name System) to rozproszony system zarządzania nazwami domen, który odpowiada za tłumaczenie FQDN na numeryczne adresy IP. DNS pozwala na łatwiejsze nawigowanie po sieci internetowej i jest kluczowy dla funkcjonowania przestrzeni nazw domenowych. Gdy użytkownik wprowadza FQDN w przeglądarce internetowej, jego żądanie jest przekazywane do serwera DNS, który zwraca odpowiedni adres IP serwera docelowego. Następnie przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerem o tym adresie IP, umożliwiając dostęp do żądanych zasobów sieciowych.

Współcześnie korzystanie z FQDN i systemu DNS jest nieodłącznym elementem funkcjonowania Internetu, a ich rola w zarządzaniu zasobami sieciowymi oraz komunikacji online jest nieoceniona. Chcesz skorzystać z pomocy specjalistów? Sprawdź ofertę WeNet!