RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to przepisy wprowadzone przez Unię Europejską, mające na celu chronić prywatność i dane osobowe obywateli UE. Od 25 maja 2018 roku RODO jest obowiązującym prawem we wszystkich państwach członkowskich UE, a jego przestrzeganie jest ściśle kontrolowane przez odpowiednie organy. Właściciele strony internetowej są odpowiedzialni za przestrzeganie RODO oraz za informowanie swoich użytkowników o wszelkich procesach, które mogą prowadzić do przetwarzania danych osobowych. W niniejszym artykule szczegółowo omówimy, za co odpowiada właściciel strony internetowej w kontekście RODO.

Informowanie o polityce prywatności

Jednym z kluczowych elementów RODO jest informowanie użytkowników o tym, jak ich dane osobowe są przetwarzane i chronione. Właściciel strony internetowej musi przygotować i udostępnić politykę prywatności, która wyjaśnia między innymi, jakie dane są zbierane, w jakim celu są przetwarzane, jak długo są przechowywane oraz jakie są prawa użytkownika związane z tym procesem. Polityka prywatności powinna być łatwo dostępna dla każdego użytkownika, a najlepiej umieścić ją na dedykowanej podstronie.

strony internetowe

Uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych

Właściciel strony internetowej musi uzyskać wyraźną zgodę użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda jest wymagana. Dotyczy to na przykład przypadków, gdy strona zbiera adresy e-mail w celu wysyłki newslettera, umożliwia komentowanie treści, czy prowadzi sklep internetowy (co wiąże się z potrzebą przetwarzania danych w celu wysyłki zakupionego produktu). Istotne jest, aby zapewnić użytkownikom możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

Ochrona danych osobowych

W kontekście RODO właściciel strony odpowiada także za wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie ochrony danych osobowych. Wymaga to między innymi szyfrowania połączeń (protokół HTTPS), stosowania zabezpieczeń przed atakami typu SQL injection oraz zabezpieczania dostępu do serwerów i systemów przechowujących dane. Jeśli masz swoją stronę internetową, koniecznie musisz o tym pamiętać. Tego typu systemy zabezpieczeń warto zaplanować już na samym początku budowania strony WWW lub e-sklepu.

Zbudujemy Ci stronę. Sprawdź jak»

Mianowanie inspektora ochrony danych

Jeśli działalność strony internetowej wymaga regularnego i systematycznego monitorowania osób, na dużą skalę przetwarza dane osobowe lub zajmuje się przetwarzaniem szczególnych kategorii danych osobowych (np. informacje o zdrowiu czy przynależności etnicznej), wymagane jest mianowanie inspektora ochrony danych (IOD). Jego zadaniem będzie monitorowanie stosowania RODO w organizacji oraz wspieranie właściciela strony w zakresie ochrony danych osobowych.

Reagowanie na naruszenia ochrony danych

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, np. w wyniku ataku na serwer, właściciel strony internetowej jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt do odpowiedniego organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Również użytkownicy, których dane zostały naruszone, powinni być poinformowani o zaistniałej sytuacji.

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi

Jeżeli właściciel strony korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe w jego imieniu (np. dostawców usług hostingowych czy narzędzi analitycznych), ma obowiązek zawrzeć z nimi umowy regulujące prawa i obowiązki stron oraz zapewniające ochronę danych. To również powinno być ustalone jeszcze zanim rozpocznie się budowanie strony internetowej.

Podsumowując, właściciel strony internetowej odpowiada za przestrzeganie RODO w różnych dziedzinach. Ważne jest, aby wprowadzić odpowiednie procedury i zabezpieczenia oraz dbać o świadomość użytkowników na temat przetwarzania ich danych osobowych. Nieprzestrzeganie RODO może prowadzić do nałożenia surowych kar finansowych, dlatego warto zadbać o zgodność ze wszystkimi wymaganiami.

Jeśli potrzebujesz pomocy specjalistów, którzy przygotują witrynę zgodną z wszelkimi wymogami prawnymi, zgłoś się do WeNet!

Doradcy internetowi:

  • przygotują plan działania, dostosowany do Twoich potrzeb,

  • zadbają o profesjonalną szatę graficzną oraz merytoryczne treści,

  • przetestują działanie strony.

Umów już dziś bezpłatną wycenę!