Fakt, że Google wciąż udoskonala działania swojej wyszukiwarki, nie powinien nikogo dziwić. W połowie 2021 roku nowy krokiem w stronę rozwoju ma być aktualizacja Core Web Vitals. Co warto o niej wiedzieć i dlaczego jest tak ważna – tego dowiesz się z poniższych akapitów. 

Czym jest aktualizacja Core Web Vitals?

Core Web Vitals to zbiór czynników, które wpływają na ocenę strony internetowej przez roboty wyszukiwarek. Nowe wskaźniki zaproponowane przez Google dotyczą przede wszystkim trzech atrybutów:

 • ładowania strony (Loading),
 • interaktywności (Interactivity),
 • stabilności wizualnej (Visual Stability).

Każdy z wymienionych czynników ma związek z doświadczeniami użytkownika, czyli tzw. User Experience (UX). Im strona jest przyjaźniejsza dla odwiedzających, tym ma większe szanse na uzyskanie wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania. 

Mimo nowości wciąż warto pamiętać o:

 • responsywności, czyli przystosowaniu strony do różnych szerokości ekranu,
 • bezpieczeństwie, czyli np. ochronie, którą zapewnia certyfikat SSL oraz o braku złośliwego oprogramowania,
 • rozsądku, czyli zrezygnowaniu z irytujących, pełnoekranowych reklam.

Wskaźniki, czyli jak działa Core Web Vitals

 Core Web Vitals ocenia stronę internetową według konkretnych wskaźników.

Szybkość ładowania strony opisuje wskaźnik LCP, czyli Lagrest Contentful Paint. LCP analizuje, jak szybko strona WWW radzi sobie z ładowaniem elementów składowych.  

 • Według skali LCP strona ładująca się zadowalająco dobrze to taka, która potrzebuje na załadowanie 2,5 sekundy lub mniej. 
 • Pomiędzy 2,5 sekundy a 4 – to wynik, który wymaga drobnych poprawek.  
 • Strona ładująca się dłużej niż 4 sekundy natomiast uznawana jest według skali LCP za nadającą się do gruntownej przebudowy pod tym kątem. 

Wskaźnik FID, czyli First Input Deley mierzy, jak wygląda opóźnienie przy pierwszym działaniu strony internetowej, tj. analizuje upływ czas od początku ładowania strony do momentu pełnej jej interaktywności, czyli gotowości do korzystania.  

 • Wynik 100 milisekund lub mniejszy – uznawany jest za zadowalający. 
 • Wynik od 100 do 300 milisekund oznacza, że pewne elementy na stronie trzeba jeszcze poprawić.
 • Wynik powyżej 300 milisekund alarmuje, że strona wymaga gruntownych przemian, aby zostać uznaną za przyjazną dla użytkowników. 

Stabilność wizualna mierzona jest według wskaźnika CLS, czyli Cumulative Layout Shift. Określa, ile przesunięć widocznych jest na stronie internetowej podczas jej ładowania. Wypada wspomnieć, że ten wskaźnik nie bierze pod uwagę wyskakujących okienek (tzw. pop-up), a wyłącznie grafiki i obrazy. 

 • Strona jest uznawana za stabilną wizualnie, jeśli wynik audytu wskazuje 0 lub 0,1. 
 • Strona wymaga zmian, jeśli wynik pokazuje wartości od 0,1 do 0,25.
 • Strona wymaga gruntownych zmian, jeśli na skali pojawi się wynik większy niż 0,25.

Wszystkie 3 wskaźniki w formie graficznej:

 Core Web Vitals

Źródło: web.dev


Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>> 


Jak mierzyć Core Web Vitals?

Teraz zapewne posiadacze stron internetowych zastanawiają się, jak sprawdzić swój serwis pod kątem Core Web Vitals. 

Opcję są dwie:

 • Skorzystać ze specjalnych narzędzi przygotowanych do tego celu. Wówczas uzyskamy tzw. dane laboratoryjne.
 • Badać zachowania użytkowników na stronie, aby uzyskać tzw. dane zgromadzone

Do pierwszej grupy zalicza się SEO Audyt. Narzędzie poza informacjami na temat Core Web Vitals wskazuje również inne czynnik wpływające na ranking strony. 

Aktualizacja Core Web Vitals – podsumowanie 

Core Web Vitals to kolejny dowód na to, że Google z biegiem czasu przywiązuje coraz większą wagę do doświadczeń użytkowników (User Experience). Twórcy stron internetowych powinni wziąć to pod uwagę, jeśli chcą mieć szansę na przyzwoitą pozycję swoich serwisów w wynikach wyszukiwania.

Tak więc, po pierwsze – regularna analiza strony internetowej pod kątem SEO. A po drugie zmiany, które poprawią wyniki w kontekście najistotniejszych wskaźników. Stosowanie powyższych działań powinno szybko przynieść wymierne korzyści i pozwolić uzyskać lepszą widoczność w sieci. Czego Wam i sobie życzę.