Warunki Świadczenia Usług

Warunki Świadczenia Usług (WSU) są to zasady i przepisy, które określają wytyczne dotyczące korzystania z usług i-host.pl. Korzystanie z naszych usług jest przedmiotem niniejszego dokumentu. Przeczytaj go uważnie i upewnij się, że go rozumiesz i zgadzasz się na wszystkie jego części. Korzystanie z usług i-host.pl oznacza, że zgadzasz się ze wszystkimi warunkami!

Pytania

Wszelkie pytania dotyczące tego dokumentu należy przesyłać do Biura Obsługi Klienta przed rejestracją dowolnej usługi hostingowej na i-host.pl, w tym także usług na okres testowy.

Warunki Świadczenia Usług

i-host.pl zapewnia hosting dla ludzi i firm na całym świecie. Mamy obowiązek chronić każdego naszego Klienta i zapewnić mu możliwie najlepsze usługi. Użytkownik naszych usług jest zobowiązany do korzystania z nich uwzględniając zasadę "fair use", czyli zobowiązany jest do wykorzystywania usług oraz zasobów Operatora i-host.pl w sposób ekonomiczny oraz zgodny z przeznaczeniem. Poniższe wytyczne zostały zaprojektowane po to, aby zapewnić naszych Klientów o tym, że usługi i-host.pl to najwyższa jakość. Proszę przeczytać niniejszy dokument uważnie przed złożeniem zamówienia i/lub skorzystania z usług i-host.pl.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług hostingowych i-host.pl to odrębna umowa serwisowa pomiędzy i-host.pl i wszystkimi Klientami. Upewnij się, że akceptujesz wszystkie postanowienia nie tylko niniejszego dokumentu, ale także Regulaminu (umowy) w całości przed zarejestrowaniem się lub skorzystaniem z usług i-host.pl. Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

Regulamin

Polityka wykorzystania zasobów

Polityka Wykorzystania Zasobów i-host.pl jest rozszerzeniem Warunków Świadczenia Usług, zawierająca bardziej szczegółowe zasady wykorzystania kont hostingowych. Upewnij się, że są zgodne z Twoimi oczekiwaniami i że akceptujesz wszystkie zasady i warunki przed podpisaniem umowy lub przed skorzystaniem z usług i-host.pl. Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

Polityka Wykorzystania Zasobów

 

Treści

 

Wszystkie usługi świadczone przez i-host.pl mogą być wykorzystywane jedynie do celów zgodnych z prawem. Przekazywanie, przechowywanie lub prezentacja dowolnych treści, danych lub materiałów z naruszeniem prawa polskiego jest zabronione. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do materiałów objętych prawem autorskim, materiałów które ocenimy jako groźne lub obsceniczne czy materiałów stanowiących tajemnicę handlową itp. Klient zgadza się zabezpieczyć i chronić i-host.pl przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z korzystania przez niego z usługi, która ma negatywny wpływ na niego lub inne osoby.

Uwaga: Pornografia i seks są zakazane na każdym serwerze i-host.pl. Obejmuje to także witryny, które mogą domniemywać publikację treści seksualnych lub linków do treści dla dorosłych ulokowanych na zewnętrznych serwerach. Odnosi się to również do witryn, które promują jakąkolwiek nielegalną działalność lub treści, które mogą być szkodliwe dla serwerów i-host.pl lub dowolnego innego serwera w sieci Internet. Linki do takich materiałów również są zabronione. Skontaktuj się z naszym biurem jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

Przykłady treści nieakceptowanych przez i-host.pl:

  • pirackie oprogramowanie,
  • pornografia,
  • hacking/cracking,
  • warez i/lub inne treści chronione prawami autorskimi np. pliki MP3,
  • materiały nielegalne w świetle prawa polskiego,
  • witryny zawierające materiały lub linki do materiałów, które mogą być uznane za szkodliwe lub zagrażające bezpieczeństwu, takie jak, ale nie ograniczające się do: informacje na temat wykorzystania broni, instrukcje dotyczące konstruowania materiałów wybuchowych lub cokolwiek innego, co może być uważane za szkodliwe lub nielegalne.

Wykorzystanie zasobów

Jeśli zespół administratorów systemów i-host.pl stwierdzi, że konto wykorzystuje niedopuszczalne ilości zasobów systemowych i sprzętowych serwera, to może tymczasowo wyłączyć takie konto. Jeżeli obsługa i-host.pl uzna to za konieczne, może wystosować wezwanie do klienta odnośnie konta, którego naruszenie dotyczy dając mu siedem (7) dni na zmianę planu na taki, który zapewni mu odpowiednią ilość zasobów (obsługa i-host.pl zarekomenduje takie plany) lub zamówienie usługi serwera dedykowanego i przeniesienie tam konta.  W innym wypadku Klient będzie zobowiązany do znalezienia innego dostawcy usług hostingowych. To skrajne przypadki, a i-host.pl zrobi wszystko co będzie możliwe, aby pomóc Klientowi w rozwiązaniu jego problemu.

Polityka Wykorzystania Zasobów

Backupy

i-host.pl wykonuje nocne kopie zapasowe serwerów współdzielonych i resellerskich, jednak te kopie zapasowe są przeznaczone wyłącznie do celów administracyjnych i-host.pl i w żadnym wypadku nie są zagwarantowane! Klienci są odpowiedzialni za utrzymanie kopii swoich danych na swoich komputerach osobistych. i-host.pl nie przewiduje jakichkolwiek odszkodowań za utracone lub niekompletne dane w przypadku gdy procedury kopii zapasowych nie zadziałają poprawnie.

i-host.pl może, ale nie musi, udostępniać Klientom dostęp do ostatniej kopii bezpieczeństwa z poziomu panelu administracyjnego, co pozwoli Klientowi na samodzielne i bezpłatne odtworzenie danych swojego konta. Konta, których pojemność przekracza 10 GB, są wykluczane z harmonogramu kopii zapasowych.
Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić kompletne i dokładne kopie zapasowe, ale nie ponosimy odpowiedzialności za ich brak. Zawsze przechowuj kopie swojej strony na własnym komputerze! Nie dajemy żadnych gwarancji co do dostępności kopii zapasowych.

Niechciane maile (SPAM)

Spam lub wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail z dowolnego serwera i-host.pl, lub podanie w takiej wysyłce zwrotnego adresu email, który jest utrzymywany na serwerze i-host.pl jest zabronione. Wykorzystanie spamu do reklamowania witryny hostowanej na platformie i-host.pl również stanowi naruszenie tego przepisu. Strony/konta hostingowe uznane za niezgodne z naszą polityką antyspamową zostaną natychmiast wyłączone bez zwrotu kosztów.

Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia każdego, kto umyślnie wysyła spam za pośrednictwem naszych serwerów, karą umowną w wysokości 200 zł/godzinę pracy związanej z oczyszczaniem serwera i wszelkich działań związanych aktywnością usuwającą skutki wysłanego spamu.

Pomóż nam powstrzymać spam i walczyć z nim skutecznie! Prosimy napisz do naszych pracowników, gdy tylko zauważysz naruszenie naszej polityki antySPAMowej.

Ochrona serwerów, i-host.pl i Klientów

Wszelkie próby podważenia reputacji lub spowodowania szkody na rzecz i-host.pl, dowolnego serwera lub dowolnego Klienta i-host.pl jest surowo zabronione.

Niezastosowanie się do polityki Warunków Świadczenia Usług

Niezastosowanie się w pełni do powyższych warunków jest podstawą do zawieszenia konta i/lub jego usunięcia bez refundacji. Wszyscy Klienci posiadający konta hostingowe i/lub serwery umieszczone w sieci i-host.pl muszą stosować się do powyższych zasad.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta bez uprzedzenia. Jeśli usuniemy konto za naruszenie polityki, utracisz prawo do zwrotu kosztów.

Nasza standardowa polityka działania to przesłanie ostrzeżenia przy pierwszym naruszeniu zasad i usunięcie konta przy drugim ich naruszeniu, ostrzeżenie jednak nie jest wymagane.

i-host.pl zastrzega sobie prawo do blokady i usuwania dowolnej witryny hostowanej na naszych serwerach, która zawiera treści, które i-host.pl według własnego uznania uzna za niedopuszczalne, niepożądane lub przeciwwskazane.

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz tutaj